Privatlivspolitik for LETZ SUSHIs kundeklub

PRIVATLIVSPOLITIK FOR LETZ SUSHIS KUNDEKLUB

Letz Sushi ApS (“Letz Sushi“, “vi” eller “os“) behandler personoplysninger om dig i forbindelse med din tilmelding til Letz Sushis Kundeklub i overensstemmelse med principperne og kravene i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Formålet med denne privatlivspolitik er at fortælle dig nærmere, hvordan vi konkret behandler dine personoplysninger før, under og efter dit medlemsskab, og om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen.

Hvis du har spørgsmål til privatlivspolitikken, eller ønsker at udøve dine individuelle rettigheder beskrevet nedenfor, kan du kontakte Letz Sushi via følgende kontaktoplysninger:

Letz Sushi ApS

CVR-nr. 10107423

H.C. Andersens Boulevard 37, 1. tv.,

1553 København

E-mail: info@letzsushi.dk

1. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN

Letz Sushi behandler personoplysninger om medlemmer af kundeklubben med henblik på at oprette, vedligeholde og afslutte dit medlemskabet. Vi behandler også dine personoplysninger med henblik på at målrette markedsføring til dig. Forinden og under dit medlemskab, indsamler, registrerer og behandler vi derfor personoplysninger om dig, med henblik på følgende:

  • Oprettelse af dig som medlem af kundeklubben
  • Registrering i vores IT-systemer
  • Betaling, fakturering og bogføring
  • Kontakt og kommunikation med dig
  • Markedsføring af vores ydelser og produkter, herunder at tilbyde særlige fordele og rabatter
  • Analyser og statistik for optimering af vores services, samt for at kunne tilpasse vores markedsføring til dine præferencer
  • Kundeservice og -support for så vidt angår dit medlemskab

2. TYPER AF PERSONOPLYSNINGER SAMT RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING

Letz Sushi behandler almindelige personoplysninger, som du angiver i forbindelse med etableringen af dit medlemskab og brug af vores tilknyttede app for medlemmer. Herudover behandler vi oplysninger i forbindelse med, at du besøger vores restauranter, hjemmeside eller app, foretager køb eller udnytter tilbud, der fremsendes som led i dit medlemskab af kundeklubben.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger, er følgende:

Formål Typer af personoplysninger Retsgrundlag
Oprettelse af medlemskab ·       Navn

·       E-mail

·       Køn

·       Favorit Letz Sushi restaurant

·       Mobilnummer (valgfrit)

·       Adresse (valgfrit)

·       Fødselsdato (valgfrit)

·       Diætmæssige præferencer (valgfrit)

Vores opfyldelse eller indgåelse af en aftale om til vores kundeklub, navnlig tildeling af optjente point, bonus og andre fordele (GDPR art. 6, stk. 1, litra b).

 

Vores legitime interesse i at sikre en fyldestgørende registrering (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).

Registrering i vores IT-systemer ·       Navn

·       E-mail

·       Køn

·       Favorit Letz Sushi restaurant

·       Mobilnummer (valgfrit)

·       Adresse (valgfrit)

·       Fødselsdato (valgfrit)

·       Diætmæssige præferencer (valgfrit)

Behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af aftale om adgang til vores kundeklub (GDPR art. 6, stk. 1, litra b).
Betaling, fakturering og bogføring ·       Navn

·       Medlems-id

·       Betalingskort som anvendes i forbindelse med køb

·       Købshistorik og kvitteringer fra vores kassesystem

·       Modtagne og benyttede fordele

Vores legitime interesse i at sikre korrekt betaling og fakturering samt fyldestgørende bogføring af transaktioner i andre dele af virksomheden (GDPR art. 6, stk. 1, litra f)
Markedsføring af vores ydelser og produkter, herunder at tilbyde særlige fordele og rabatter ·       Navn

·       E-mail

·       Medlems-id og medlemsstatus

Vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f).
Direkte markedsføring og profilering ·       Medlems-id og medlemsstatus

·       Geografiske data (lokation, by, land)

·       Device info (oplysninger om din enheds styresystem)

·       Købshistorik og kvitteringer

·       Adfærd, inkl. købsadfærd og adfærd i appen, herunder spilaktivitet og vundne spil

·       Ordrehistorik inkl. ordreværdi, ordretype, ordreindhold m.v.

·       Modtagne og benyttede fordele

·       Evt. tilknyttede faste rabatter

Dit samtykke (GDPR art. 6, stk. 1, litra a)
Analyser og statistik for optimering af vores services ·       Adfærd, inkl. adfærd i appen, herunder spilaktivitet og vundne spil

 

Vores legitime interesse i at forbedre vores produkter (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f).
Cookies ·       Din IP-adresse

·       Oplysninger om dine tidligere besøg samt præferencer i appen og på hjemmesiden

Vores legitime interesse i at forbedre vores produkter (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f).

 

Dit samtykke (GDPR art. 6, stk. 1, litra a)

Kundeservice, administration og -support for så vidt angår dit medlemskab ·       Navn

·       E-mail

·       Mobilnummer (valgfrit)

·       Medlems-id og medlemsstatus

·       Device info (oplysninger om din enheds styresystem)

·       Købshistorik og kvitteringer fra vores kasseystem

·       Ordrehistorik inkl. ordreværdi, ordretype, ordreindhold m.v.

·       Betalingskort som anvendes i forbindelse med køb

·       Modtagne og benyttede fordele

·       Evt. tilknyttede faste rabatter

 

Vores legitime interesse i at sikre en fyldestgørende kundeservice og support (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f).
Anden kontakt og kommunikation med dig ·       Navn

·       E-mail

·       Mobilnummer (valgfrit)

 

Vores legitime interesse i at sikre en fyldestgørende kommunikation med dig (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f).

3. SÆRLIGT OM PROFILERING

I forbindelse med dit medlemskab af Letz Sushis Kundeklub giver du samtykke til, at vi behandler dine oplysninger i forbindelse med såkaldt profilering, dvs. bl.a. med henblik på at evaluere, analysere eller forudsige forhold angående dine personlige præferencer, interesser og adfærd til brug for markedsføringsaktiviteter.

Oplysningerne som behandles i den forbindelse, kan omfatte alle oplysningerne beskrevet under pkt. 2, ovenfor.

 

I forbindelse med disse aktiviteter anvendes data fra tredjeparter, som bliver sammenkørt med de personoplysninger, som vi er i besiddelse, f.eks. ved at din brug af vores app e.l.

4. HVEM DELER VI PERSONOPLYSNINGER MED?

Vi videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger til andre i forbindelse med dit medlemskab af kundeklubben.

Dog kan vi dele dine personoplysninger med personer, virksomheder og myndigheder, der har brug for det med henblik på at opfylde behandlingsformålene anført ovenfor, eller til dem, som Letz Sushi i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at udlevere dine data til.

I visse tilfælde overlades personoplysninger til databehandlere, som udfører en række opgaver på vegne af Letz Sushi. Disse databehandlere kan, bl.a. være leverandører af backup- og cloud-løsninger samt leverandører af øvrige IT-systemer, der anvendes af Letz Sushi.

Disse databehandlere kan dog alene tilgå og behandle personoplysninger på vegne af Letz Sushi i medfør af vores udtrykkelige instrukser og med henblik på at opfylde specifikke formål fastsat i en skriftlig databehandleraftale mellem Letz Sushi og databehandleren.

5. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE

Personoplysninger overføres som udgangspunkt ikke til lande uden for EU/EØS.

I det omfang personoplysninger overføres til tredjelande, sikrer Letz Sushi et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved indgåelse af EU-standardkontrakter med modtageren af oplysningerne, eller ved at sikre, at modtagerne som minimum er underlagt særlige certificeringsmekanismer, eller at disse udgør “sikre” tredjelande godkendt af EU-Kommissionen.

Du kan anmode om en kopi af overførselsgrundlaget ved at kontakte Letz Sushi.

6. OPBEVARINGSPERIODE

Letz Sushi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor. Personoplysninger opbevares derfor som udgangspunkt kun så længe medlemskabet af kundeklubben opretholdes. Ved opsigelse af dit medlemskab vil vi fortsat opbevare opsigelsesmailen samt tidspunktet for sletning af din profil i 2 år efter opsigelsen.

Backupkopier indeholdende personoplysninger om dig, slettes rutinemæssigt ved gradvis overskrivning, og kan ikke tilgås på normal vis.

7. RETTIGHEDER

Du kan til enhver tid anmode Letz Sushi om indsigt i, berigtigelse samt sletning af dine personoplysninger. Derudover kan du begrænse Letz Sushis behandling af dine personoplysninger, gøre indsigelse mod behandlingen samt udøve din ret til på visse betingelser at få udleveret og overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig (retten til dataportabilitet).

Har du givet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke ved at kontakte Letz Sushi. En tilbagekaldelse vil dog ikke berøre behandling af personoplysninger, som har fundet sted forud for tilbagekaldelsen.

Herudover kan du læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Vejledningen findes på Datatilsynets hjemmeside (www.datatilsynet.dk).

8. KLAGEMULIGHEDER

Du kan til enhver tid klage til Datatilsynet over Letz Sushis behandling af dine personoplysninger via nedenstående kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

9. ÆNDRINGER AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, herunder når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Du bør derfor løbende holde dig orienteret om ændringer af privatlivspolitikken. Visse ændringer kommunikeres direkte til dig pr. e-mail, og det kan forekomme, at du bliver anmodet om at acceptere væsentlige ændringer.

Dato for seneste ændring af privatlivspolitikken:

21.03.2023