Sortering af indpakning

Takeaway

the bad plastic

Vi har udviklet en komposterbar og bionedbrydelig indpakning, så vi kan sige farvel til fossilbaseret plastik. Almindelig plastik laves bl.a. af råolie og er ansvarlig for lige så meget olieudvinding som hele flysektoren. Selvom almindelig plastik heldigvis er en genanvendelig ressource, så kommer det altså med store klimaomkostninger og uden pantværdi ender alt for meget i naturen – langt væk fra genbrugssystemet.

Det er dårligt for klimaet, havene og miljøet generelt. Og derfor har vi valgt at udvikle en ny, plantebaseret løsning af restprodukter fra fx sukkerrør. Er den nye løsning en perfekt løsning? Nej. Lad os starte med at slå det fast. Men i vores øjne er det den løsning med færrest ulemper, som verden ser ud i dag. Her på siden kan du læse mere om den nye indpakning – hvordan du sorterer den og hvad den består af.

KOMPOSTERBAR & BIO-HVAD-FOR-NOGET?

Vores nye indpakning består af to materialer. Bagasse og bionedbrydelig plast af typen PLA.

 

Selve bakkerne er lavet af ’bagasse’ – et restprodukt fra sukkerrør. Det er komposterbart og kan kommes i bioaffald. På bakkerne er der en tynd folie af bioplast, der skal løsnes i hjørnet, hives af og sorteres som restaffald. Lågene er lavet af bionedbrydelig plast – et plantebaseret materiale, der under de rigtige omstændigheder kan nedbrydes. Det skal sorteres som restaffald, da kun meget få af de danske renovationsanlæg endnu har de fornødne faciliteter til at kunne nedbryde bioplast.

 

Hvorfor er valget så faldet på bionedbrydelig plast? Og hvorfor beholder vi overhovedet låg af plast? Det er der flere årsager til. Dels er plast er rigtigt godt materiale, når man arbejder med fødevarer. Det kan være med til at sikre en høj grad af fødevaresikkerhed og forlænge holdbarheden for mange madvarer. Som sushikæde oplever vi desuden et stort behov for gennemsigtighed – helt bogstaveligt – når det kommer til præsentationen af vores mad. Vores kunder vil gerne kunne se maden ved afhentning for at sikre, at bestillingen er korrekt og kvaliteten i top. Det gør lågene af bionedbrydelig plast muligt.

Med den nye emballage …

Undgår vi fossile brændstoffer i selve fremstillingen

og dermed undlader vi at bidrage mere end højst nødvendigt til den store kulstofudledning, der er forbundet med udvindingen af råolie. Hvis stigningen i det globale plastikforbrug fortsætter, estimeres det at 20% af den globale kulstofudledning i 2050 er forbundet med plastikproduktion.

1 / 3

Sparer vi op mod 1,5 millioner plastikbakker om året

der erstattes af de komposterbare bakker af bagasse.

2 / 3

Håber vi at efterlade vores gæster med en bedre smag i munden

fordi vi undgår de store mængder af fossilbaseret plastik, der er ellers ofte er forbundet med en takeaway-middag.

3 / 3

I FREMTIDEN HÅBER VI PÅ EN PANTORDNING FOR AL PLAST

 

Vores nye låg af bionedbrydelig plast kan ikke genanvendes på samme måde som plast produceret af fossile brændstoffer, men så længe enorme mængder af den plastik, som fødevareindustrien anvender i dag, ender i naturen – langt fra genbrugssystemet – så mener vi, at der er flere plusser ved den mindre klimatunge bionedbrydelige plast end ved den almindelige fossilbaserede plast.

 

Fordelene ved at genavende plast er til at få øje på. Der produceres enorme mængder af plast hver eneste dag og hvis bare vi kunne sørge for at lidt mere plastik blev genanvendt, ville vi kunne opnå store kulstofbesparelser og mindske plastikforureningen i naturen. For at det kan lykkes, er der behov for en mere effektiv politik angående genanvendelse af plastik, hvor vi sikrer at så store mængder ikke ender i naturen (eller forbrændingsanlægget), som det er tilfældet i dag. Alternativer til engangsemballage er én løsning, men vi tror på, at et pantsystem, der modtager flere former for plast (så fx brugt emballage får en værdi), er nødvendig for at beskytte vores have, strande og miljø generelt.