Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK

På denne side finder du LETZ SUSHI’s persondatapolitik. 

Persondatapolitikken beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du besøger vores website eller bestiller via vores webshop.

 

HVEM VI ER – OG HVORDAN DU KAN KONTAKTE OS

LETZ SUSHI ApS, CVR-nr.: 10107423, (herefter ”LETZ SUSHI” eller ”vi”) er dataansvarlige for behandling af personoplysninger under denne persondatapolitik. 

Du kan kontakte os ved at skrive til os på følgende adresse:

LETZ SUSHI 

Att. Administrationen

H.C. Andersens Boulevard 37, 1.tv. 

1553 København V

 

E-mail: info@letzsushi.dk 

 

BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler følgende personoplysninger og til de formål, der er beskrevet nedenunder:

 

Køb af sushi og administration af kundeforhold

Når du køber sushi, eller anmoder om et tilbud fra os, behandler vi personoplysninger om dig for at kunne opfylde vores aftale, herunder eventuelt også for at kunne foretage levering, i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (b), hvor vi, afhængig af de konkrete omstændigheder, behandler:

 •       Dit navn
 •       Dine kontakt- og/eller leveringsoplysninger
 •       Øvrige ordre-/tilbudsdetaljer

Hvis du har oprettet dig som bruger i vores webshop, opbevarer vi samtidig oplysninger om dit køb i form af kvittering og købshistorik, så længe du er oprettet som bruger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f), hvor vores interesse i at opbevare disse oplysninger går forud for dine eventuelle modstridende interesser.

Har du oprettet en bruger på vores webshop, gemmer vi dine personoplysninger, herunder dine købs-/ordrehistorik indtil du sletter din bruger. For oplysninger omfattet af reglerne i bogføringsloven, gemmer vi disse i 5 år + løbende regnskabsår. Øvrige personoplysninger, der ikke er omfattet af slettefristerne ovenfor, gemmer vi i 3 måneder, medmindre vi har et sagligt, proportionelt og legitimt formål med at gemme oplysningerne i længere tid.

REFUNDERING OG UDBETALING

Når du anmoder om en refundering eller udbetaling, behandler vi visse personoplysninger om dig. De personoplysninger, som vi beder dig indsende, og som vi derfor behandler, er:

 • Dit navn
 • Dine kontaktoplysninger
 • Værdikode (f.eks. gavekortkode), som efter omstændighederne kan være relateret til dig som person
 • Registrerings- og kontonummer

Grundlaget for behandlingen er vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, hvor vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger går forud for dine eventuelle modstridende interesser. I dette tilfælde er vores legitime interesse at foretage en refundering/udbetaling til dig, som på samme tid er i din egen interesse.

For oplysninger omfattet af reglerne i bogføringsloven, gemmer vi disse i 5 år + løbende regnskabsår. Øvrige personoplysninger vedrørende din refundering og dermed dine personoplysninger gemmer vi i så lang tid, vi har et sagligt, proportionelt og legitimt formål.

Samarbejde og handel

Indgår du et samarbejde med os, behandler vi personoplysninger om dig for at opfylde vores aftale med dig (din virksomhed eller din arbejdsgiver), jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (b) eller efter vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f), hvor vi, afhængig af de konkrete omstændigheder, behandler:

 •       Dit navn
 •       Dine kontaktoplysninger

 

Vores legitime interesse i behandle dine personoplysninger i forbindelse hermed går forud for dine eventuelle modstridende interesser.

Vi gemmer din henvendelse og dermed dine personoplysninger i så lang tid vi har et sagligt, proportionelt og legitimt formål.

 

Henvendelser

Når du henvender dig til os, fx via mail eller telefon, behandler vi personoplysninger om dig for at kunne besvare og administrere din henvendelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f), hvor vi, afhængig af de konkrete omstændigheder, behandler 

 •       Dit navn
 •       Dine kontaktoplysninger
 •       Relevante oplysninger vedrørende din henvendelse

Vores legitime interesse i behandle dine personoplysninger i forbindelse hermed går forud for dine eventuelle modstridende interesser.

Vi gemmer din henvendelse og dermed dine personoplysninger i så lang tid vi har et sagligt, proportionelt og legitimt formål. 

 

Markedsføring

For oplysninger om vores eventuelle markedsføring, henviser vi til vores markedsføringsvilkår.

 

Deltagelse i konkurrencer og events

Når du tilmelder dig en konkurrence eller et event, som vi afholder, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at administrere din deltagelse i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f), hvor vi, afhængig af de konkrete omstændigheder, behandler:

 •       Dit navn
 •       Dine kontaktoplysninger
 •       Relevante oplysninger for det pågældende event eller konkurrence.

Vores legitime interesse i behandle dine personoplysninger i forbindelse hermed går forud for dine eventuelle modstridende interesser.

Vi gemmer dine personoplysninger i en periode på op til 6 måneder efter afholdelse af eventet eller konkurrencen med henblik på at kunne dokumentere din deltagelse, medmindre vi er berettiget til at gemme dine personoplysninger i en længere periode, fx som dokumentation for udlevering af præmier.

 

Sociale medier

Via vores platforme på sociale medier (Facebook og Instagram) har vi mulighed for at kommunikere med dig og præsentere dog for vores forretning, butikker og produkter for dig. Besøger du vores side på Facebook eller Instagram, behandler den pågældende udbyder en række personoplysninger om dig, som vedkommende deler med os. 

Vi bruger de personoplysninger, som vi modtager om dig i forbindelse med din adfærd på vores sociale medier til brug for kundekontakt og markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f), hvor vi, afhængig af de konkrete omstændigheder, behandler

 •       Dit brugernavn
 •       Dine kontaktoplysninger
 •       Andre relevante oplysninger som fremgår af din bruger
 •       Din adfærd på vores platform på den konkrete platform

Vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger til brug for ovennævnte, overstiger eventuelle modstridende interesser. Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har et sagligt, proportionelt og legitimt formål.

Når vi deler dine personoplysninger med Facebook og Instagram, opstår der et fælles dataansvar i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 26. Vi har derfor indgået særskilte aftaler med Facebook, der ejer og udbyder begge platforme. Disse aftaler er tilgængelig her: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Her kan du også læse mere om, hvilke personoplysninger, der indsamles og deles med os.

 

Cookies

Hvis du har givet os tilladelse til at placerer cookies på din enhed, kan vi via disse behandle personoplysninger om dig med henblik på at tilpasse vores hjemmeside til dig samt markedsføre os på andre hjemmesider, som du besøger (indirekte markedsføring), jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f), hvor vi, afhængig af de konkrete omstændigheder, behandler

 •       Din IP-adresse
 •       Oplysninger om dine tidligere besøg på hjemmesiden og dine præferencer 

Her kan du se en samlet oversigt over de cookies, som kan placeres på din enhed afhængig af dit samtykke.

Du kan til enhver tid ændre dit samtykke til cookies i din browser, hvor du også kan slette dine tidligere accepterede cookies. På http://minecookies.org/cookiehandtering/ kan du finde en guide til, hvordan du sletter cookies i forskellige browser-typer. Der kan være dele af letzsushi.dk, som du kun kan bruge, hvis din browser accepterer cookies.

 

Rekruttering (jobsøgning)

Når du sender os en jobansøgning, behandler vi personoplysninger om dig for at kunne besvare og administrere din jobansøgning, herunder i forbindelse med en eventuel rekrutteringsproces, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f) eller databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (a) eller artikel 9 (2) (a), hvor vi, afhængig af de konkrete omstændigheder, behandler 

 •       De oplysninger som fremgår af din jobansøgning og tilhørende materiale eller andre oplysninger, som du på anden vis giver os eller giver os tilladelse til at indhente
 •       Offentligt tilgængelige personoplysninger, fx fra dine brugere på sociale medier, som vi indsamler 

Vores legitime interesse i behandle dine personoplysninger i forbindelse hermed går forud for dine eventuelle modstridende interesser. 

Vi gemmer dine personoplysninger i en periode på op til 6 måneder, medmindre vi er berettiget til at opbevare dine personoplysninger i en længere periode, fx hvis du samtykker til at vi må gemme dine personoplysninger i længere tid eller til brug for vores dokumentation af rekrutteringsforløbet i forbindelse med en tvist.

 

KATEGORIER AF MODTAGERE

Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 •       Internt forbundne selskaber, der bistår os i forbindelse med vores driftsaktiviteter
 •       Drifts- og softwareleverandører samt andre databehandlere, der bistår os i forbindelse med vores driftsaktiviteter
 •       Revisor, advokat og bankforbindelser
 •       Leverandører og samarbejdspartnere, herunder selvstændige transportvirksomheder

For nogle af vores databehandlere, Google, Klaviyo, Typeform og Facebook, gælder det, at deres hovedkontor er etableret i USA. Dine personoplysninger kan i visse tilfælde overføres til USA i forbindelse med løbende supportsager eller til brug for levering af databehandlerens løsning og services til os. Alle overførelser af personoplysninger til lande udenfor EU sker med afsæt i EU-Kommissionens standardkontraktvilkår for international overførelser eller tilsvarende samt med eventuelle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

 

DINE RETTIGHEDER

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne politik.

Når du har anmodet om at få adgang til oplysninger om dig, at få dem rettet eller slettet, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt at imødekomme dit ønske. Vi giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.

Dine rettigheder:

 •       Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

 •       Ret til berigtigelse (rettelse)

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige eller forkerte, har du i visse tilfælde ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om vi mener din anmodning er berettiget.

 

 •       Ret til sletning

Vi sletter generelt personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for de formål, som de er indsamlet til. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvilke personoplysninger du ønsker slettet. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om vi mener din anmodning er berettiget.

 

 •       Ret til begrænsning af behandling

Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvilke behandlinger du ønsker begrænset. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om vi mener din anmodning er berettiget.

 

 •       Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har ret til at modtage visse personoplysninger, du har stillet til rådighed for os. Du har også ret til at få overført disse personoplysninger til en anden tjenesteudbyder. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, skal du kontakte os herom.

 

 •       Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.

 

 •       Ret til at trække dit samtykke tilbage

Hvis vores behandling af dine personoplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted.

 

 •       Ret til at klage

Hvis du ikke er tilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Det gælder generelt, at hvis du er utilfreds med den måde, dine personoplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse.

 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

NB! Du kan skrive til Datatilsynet via Digital Post på Borger.dk, hvor fremsendelsen af din henvendelse sker sikkert (krypteret). Vi anbefaler, at du bruger Digital Post, hvis din henvendelse indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger.

 


 

 Version 2.1

Offentliggjort d. 21/12 2021